UNF, Junis, NSF-scout

Övriga kontakter i IOGT-NTO-rörelsen.

UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund

för ungdomar mellan 13 och 25 år, www.unf.se/kalmar
Ordförande: Marcus Nilsson 076-1478923, mnilsson@unf.se

JUNIS – IOGT-NTOs Juniorförbund

för barn mellan 7 och 14 år. www.junis.org
Ordförande: Linnéa Khan 073-0522292, lionea94@gmail.com
Administratör: Marcus Nilsson, 073-38 38 330, mnilsson@iogt.se

NSF, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

www.nsf.scout.se/kalmar
Ordförande:

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00