IOGT-NTO Kalmar

Kalmar har en aktiv förening med en mängd olika aktiviteter. Föreningen äger två samlingslokaler, dels på Trädgårdsgatan 12 och dels i Gamla stan på Västerlånggatan 21. Båda lokalerna är öppna för uthyrning och all verksamhet som föreningen bedriver är öppen för alla.

Föreningen har en egen hemsida: http://kalmarforening.iogt.se

Kontaktpersoner:
Ordförande
Britt-Marie Olofsson tel 073-5707881, bitte.olofsson@gmail.com

Bokning samlingslokaler
T
el 0480-14168

Bokning kontorslokaler
Jenny Larsson tel 0480-56444, kalmarforening@iogt.se

Kamratstöd
Just nu är kamratstödets verksamhet vilande.

Organisationsnummer
832400-9094

Bankgiro
185-1047

Föreningens fullständiga namn
08C0044 Kalmar

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00