Distriktsarrangemang

Distriktet anordnar främst kurser och andra samlingar för länets medlemmar, men är också ibland medarrangörer vid lokala arrangemang.

Rulla ned längst ned på startsidan, så hittar du vårt kalendarium.

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00