Lokalföreningar

I Kalmar län finns 25 lokalföreningar, där verksamheten varierar från att ha årsmöte till att ha väldigt många aktiviteter på ett år.

Verksamheten kan vara följande:

  • opinionsbildning
  • förebyggande arbete genom föreläsningar och skolkontakter
  • kamratstödsverksamhet
  • studiecirklar i många olika ämnen
  • kulturarrangemang
  • boule
  • medlemsträffar

Gå in på varje förening och läs mer. Se också kalendern vad som händer där du befinner dig. Årsmöten hålls före februari månads utgång.

Finns vi inte på din ort? Eller vill du göra något helt annat?
Kontakta Marcus Nilsson, 073 38 38 330, marcus.nilsson@iogt.se så hjälper vi dig att komma igång!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00