IOGT-NTO Hallingeberg

En av länets nordligaste föreningar är IOGT-NTO Hallingeberg. Föreningen har ett 25-tal medlemmar.

Verksamhet

Årligen återkommande är Kulturdagarna under en helg i september. Då bjuds det på sång, musik och utställningar. För övrigt arrangeras ett flertal välbesökta kulturarrangemang och fester, föreningsträffar och studiecirklar.

Fastighet

Att kliva in i Hallingebergs IOGT-NTO-lokal är som att komma in i ett Ordenshus i början av seklet. Allt det gamla är smakfullt bevarat och man känner historiens vingslag på ett positivt sätt.

Kontaktperson

Ordförande 
Lennart Fridell
lennartfridell@gmail.com
0493-10728, 070-3330584

Bokning av lokal 
Görs på telefon eller mejl till ordförande.

Övrigt

Föreningens fullständiga namn
08C2754 Hallingeberg

Organisationsnummer
833600-1048

Bankgiro
181-5224

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00