Historia

Föreningen

Föreningen bildades den 25 mars 1907 i Ölands Källaberg av rallare som var där och byggde järnvägen. Verksamheten tog fart ordentligt 1936 då teater- och programverksamheten genom några eldsjälar startade. En verksamhet som fortfarande lever kvar, även om omfattningen minskat. 1975 bildades en ungdomsavdelning, UNF, vilket blev ett lyft också för IOGT-NTO-föreningen då föräldrar anslöt sig. 1985 slogs föreningen samman med föreningen i Löttorp och fick därmed ytterligare en samlingslokal och en ny verksamhet, bio. UNF-ungdomar var entusiastiska i biofrågan, också det en verksamhet som lever kvar idag.

Sidan kommer att byggas ut med ytterligare historik.

IOGT-NTO-Torpet, Persnäs

IOGT-NTO-Torpet är ett gammalt båtsmanstorp från mitten av 1700-talet. Äldsta delen är det östra rummet, 16 kvm, med öppen spis samt kök och farstu. Där köket är idag fanns tidigare en bakugn i kalksten. Enligt släktforskning har samtidigt åtta till tio personer varit inneboende i det östra rummet. I mitten av 1800-talet tillbyggdes stugan västerut med ytterligare ett rum i samma storlek. Sista boende var Olof Sandberg (död 1928) och hustrun Lovisa (död 1940). Fastigheten inköptes efter Lovisas död av Loyd Pettersson, Stenninge. Han ämnade flytta stugan hem till sig och använda den som hönshus.

På IOGT Friska Viljors möte i maj 1943 beslutades att inköpa stugan för 300 kronor. I köpet ingick en tomt på 4030 kvm samt rätt till väg. På priset tillkom lantmäteri- och lagfartskostnader. Slutkostnaden blev 454:70 kronor. En sommarfest samma år inbringade netto 491:40 kr.

För att få bättre utrymme för föreningsmöten, studiecirklar och annan verksamhet, gjordes en helrenovering och utbyggnad 1964 till en kostnad av ca 20 000 kronor.

Vedboden med resta kalkstensflisor är unik. Stenladan, som tidigare tillhört Torpet, mottogs som gåva av Gurlie och Göte Petersson år 1990. Ladan var då taklös, men har sedan dess renoverats både ut- och invändigt. Boulebana byggdes på området 2001

IOGT-NTO-lokalen Löttorp

Föreningens medlemmar deltog för några år sedan i en studiecirkel ”Hänt i våra hus” och tog fram historien om lokalen. Gamla protokoll lästes och de som visste något om lokalen intervjuades. Det man kom fram till dokumenterades i ett häfte.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00