IOGT-NTO Mönsterås

IOGT-NTO-föreningen har ett 60-tal medlemmar driver en av kommunens två biografer. Föreningen äger dels fastigheten på Sandgatan 1 och dels ett sommarhem på Oknö.

Verksamhet

Föreningen har en digitaliserad biograf och visar biofilmer och operetter/teater regelbundet, se www.monsterasbio.se.
Föreningen inbjuder också till studiecirklar, kulturprogram och andra föreningsaktiviteter. Föreningen har ett 60-tal medlemmar.

Föreningens fastighet innehåller förutom biosalongen också mindre sammanträdesrum, som gärna hyrs ut under hela året. Kontaktpersoner

Ordförande
Thomas Hall
info@monsterasbio.se

Sekreterare
Birgitta Söderberg
tel 0499-14010

Adress
IOGT-NTO Mönsterås
Box 53, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Sandgatan 1
tel. 0499-10242
info@monsterasbio.se

Organisationsnummer
832800-0867

Föreningens fullständiga namn
08B0420 IOGT-NTO Mönsterås

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00