IOGT-NTO Nybro

Se föreningens egen hemsida här!

Verksamhet

Föreningen har ca 50 medlemmar och tills vidare är verksamheten vilande. Dock tar styrelsen ansvar för sin IOGT-NTO-lokal, som gärna hyrs ut externt. UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund) använder lokalen mycket till sin föreningsverksamhet.

Kontaktperson lokalfrågor
Marcus Nilsson, tel 0733- 83 83 30 mnilsson@iogt.se

Föreningens fullständiga namn
08B0372 Nybro

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00