Fastighet

IOGT-NTO-föreningen äger en fastighet invid Linnéasjön. Den hyrs ofta ut till andra föreningar och privatpersoner. År 2010 genomfördes en renovering med medel från Boverket, för att lokalerna bättre skulle passa för ungdomsverksamhet.

Beskrivning av fastigheten

Samlingslokal för ca 60 personer runt bord, i biosittning ca 100. Scen.
Kök
Sammanträdesrum för ca 10 personer.

Adress

Strandvägen 5

Bokning lokal

Marcus Nilsson
0733- 83 83 30,l mnilsson@iogt.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00