IOGT-NTO Västervik

I Västervik finns IOGT-NTO på Bergsgatan 3, där de äger en fastighet som både används för egen verksamhet och för uthyrning. Föreningen äger också ett sommarhem med samlingssal och övernattningsstugor. Föreningen träffas regelbundet året runt och har ca 70 medlemmar.

Verksamhet

Föreningen har regelbundna trivselträffar för medlemmar och andra intresserade med olika innehåll –  musikunderhållning, föredrag, frågesport, utflykter, sillsexa m m.
Maj – september försöker föreningen förlägga verksamheten till sitt sommarhem.

Historik

Den nuvarande föreningen består av tre hopslagna föreningar. Den äldsta IOGT-föreningen 149 Tjust bildades 1882 med lokal huvudsakligen på Hamngatan. Året därpå skedde en utbrytning varvid logen 360 Stegeholm kom till och år 1891 köpte föreningen fastigheten Augustenburg, År 1968 slogs de båda IOGT-föreningarna samman till 149 Västervik och hade då sin verksamhet i Augustenburg. Templarorden, sedermera Nationaltemplarorden, bildades 1894 med namnet 736 Västerviks Framtid, med lokal på Bergsgatan 3 sedan år 1900. År 1983 skedde sammanslagning mellan IOGT och NTO i Västervik och den nya föreningen har sedan dess sin verksamhet på Bergsgatan 3 med namnet Lf 149 Västervik av IOGT-NTO.

Kontaktpersoner

Ordförande
Johanna Lindsköld
johanna.lindskold@nsf.scout.se, 070-5890142

Bokning av lokaler på Bergsgatan och sommarhem
Johanna Lindsköld, se ovan

Övrigt

Föreningens fullständiga namn
08C0149 Västervik

Organisationsnummer
833600-1071

Bankgiro
5894-1436

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00