IOGT-NTO Virserum

Föreningen bildades redan år 1895 och fick namnet 612 Ledstjärnan. Initiativtagare var Prosten CJ Dahlberger som var präst i Virserums församling. Tio år senare, 1905, byggdes en samlingslokal. År 1954 gjordes en totalombyggnad av lokalen. Förutom detta så äger föreningen ett sommarhem.

Verksamhet

Föreningen har ca 40 medlemmar och ordnar medlemsträffar, utflykter, kulturarrangemang och studiecirklar. Nyligen har föreningen startat ett projekt för invandrarkvinnor och barn. Gruppen träffas varje tisdagseftermiddag och syr tillsammans. Barnen har egna aktiviteter i rummet bredvid och så avslutar man med gemensamt fika. En populär aktivitet som lockar ca 20-talet kvinnor!

Bokning lokalerna
Gunnar Andersson 070 65 85 605

Övrigt

Föreningens fullständiga namn
08B0612 Ledstjärnan, Virserum

Bankgiro
IOGT-NTO-föreningen: 473-1691
Byggnadskassan Ordenshuset: 469-1101
Sommarhemmet: 644-9649

Organisationsnummer
8833600-0671

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00