Liberalerna vill låta elefanten löpa amok i stadsparken

En tryggare, säkrare, mer tillgänglig och attraktiv stadspark är en av punkterna som liberalerna i Oskarshamn går till val på. Liberalerna vill skapa mer rörelse och aktivitet i parken, och genom det se till att det bidrar till en tryggare stadsmiljö.

Elefanten i stadsparken

Elefanten i stadsparken

Liberalerna i Oskarshamn vill tillåta förtäring av alkohol i stadsparken, vilket idag inte är tillåtet enligt de lokala ordningsföreskrifterna, som en del i att skapa en säkrare och tryggare park. Liberalerna menar att parken blir tryggare när fler personer vistas där, något vi helt klart kan tänka oss att ställa oss bakom.

Att hitta sätt att göra stadsparken till en mer attraktiv plats där fler träffas och umgås ställer vi oss positiva till, men att alkohol skulle vara lösningen ställer vi oss starkt kritiskt till.

Faktum är att 72 % av misshandelsfall utförda av män, och 45 % av misshandelsfall utförda av kvinnor begås när förövaren är berusad. Dessutom begås 59 % av alla sexualbrott utförda av män när förövaren är berusad.

Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Det mest effektiva sättet att bekämpa våld och därmed skapa ett tryggare samhälle är att begränsa alkoholkonsumtionen, inte genom att tillåta den på fler platser.

Den politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.

Det pratas sällan om alkoholens negativa konsekvenser och särskilt sällan i politiska rum. Alkoholen är en ”elefanten i rummet” som vi måste börja tala om på allvar.

Tryggheten i stadsparken kan förbättras på flera sätt. Att sätta upp ordentligt med ljuspunkter, röja undan buskage längs gångstigar och andra platser som kan dölja den som vill illa är två exempel för att öka tryggheten.

Att skapa mer rörelse i parken går också att göra på andra bättre sätt, erbjud aktiviteter och se till så att parken är inbjudande och lockar till aktivitet. Arbeta för att göra parken attraktiv är inte lätt, men helt rätt. Börja med att lyssna på medborgarna, i synnerhet ungdomarna.

Våld och alkoholkonsumtion hör ihop. Så liberalerna, är det verkligen värt att riskera tryggheten och att utsätta medborgarna för ökat våld? Det är dags att ta tag i alkoholfrågan på allvar och inte låta elefanten i rummet löpa amok även i stadsparken

IOGT-NTO Kalmar län

Källa på statistik och för att läsa rapporten ”alkohol och våld” Klicka här!

Av: Joacim Persson, 2018-08-27

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00