Om IOGT-NTO Kalmar län

I Kalmar län finns 23 lokalföreningar med ca 1000 medlemmar. Tyngdpunkten i länet ligger på att stärka det lokala arbetet, så att fler får möjligheten att vara med i vår verksamhet. Vår målsättning är att alla medlemmar ska hitta sin roll i organisationen. Därför måste på vissa håll, nya verksamheter komma till för att tillgodose dagens behov. För några år sedan antog vi en vision för arbetet i just vårt län:

IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero
Bild: Arkiv

Distriktsvision

Vår vision är att medlemsantalet skall öka och medlemmarna skall känna stolthet över IOGT-NTO-rörelsen och vara dess ambassadörer. Medlemmarna skall känna glädje och gemenskap i sitt medlemsskap och kunna utvecklas som individer.

Medlemskap

En del medlemmar väljer att bara stödja med sitt medlemskap, en del vill delta i aktiviteter och en del vill ta en mer aktiv del i föreningsarbetet. Alla är välkomna, ta kontakt med din förening här!

Bli medlem här!

IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO är en av fyra delar i IOGT-NTO-rörelsen. Du kan bli medlem i IOGT-NTO från 12 års ålder, men om UNF eller Junis finns på den orten så väljer en kanske hellre att bli medlem där. De fjärde delen i ”familjen” är Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).

Insatser

Om du vill delta i det lokala eller distriktsarbetet, så ska du självklart välja det som Du tycker är roligast och det som Du brinner för. Vi behöver bland annat:
– föreläsare
– kamratstödjare (både de som kan starta kamratstödsverksamhet och de som vill vara hjälpledare)
– opinionsbildare (skriva insändare, dela ut flygblad, prata med politiker)
– medlemsrekryterare
– medlemmar som är praktiskt lagda, för att pyssla med IOGT-NTO-lokalen på orten, både utomhus och inomhus
– juniorledare
– samla in pengar till vår internationella verksamhet
– chaufförer till våra UNF-ungdomar

Hör av dig till oss om du vill eller kan göra en insats! Stor som liten behövs!
kalmar@iogt.se eller 073-38 38 330

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00