Förebyggande arbete

IOGT-NTO:s mål med det drogförebyggande arbetet är att minska totalkonsumtionen. Det vill vi göra genom att få fler att dricka mindre samt att öka den helnyktra sektorn. Vi har utbildade föreläsare och egna metoder för att nå tonårsföräldrar, föreningsledare och andra vuxna.

Förebyggande verksamhet i Kalmar län

Föreläsningar
Tillsammans med vårt studieförbund NBV erbjuder vi föreläsningar i olika ämnen.
Vill du veta mer kontakta studieförbundet NBV: 0480-56440, sydost@nbv.se

Rundabordssamtal och Seminarier
I samarbete med NBV, Kalmar Läns Nykterhetsförbund och andra lokala organisationer arrangerar vi rundabordssamtal och seminarier i kommunerna. Vi inbjuder politiker, tjänstemän, föreningsledare, sjukvårdspersonal, skolpersonal och andra som kommer i kontakt med drogförebyggande arbete.
Vill Du att vi ska komma till din kommun – kontakta Marcus Nilsson, 073-38 38 330, mnilsson@iogt.se

Alkoholfria mötesplatser
Våra drogfria lokaler spelar en viktig roll i att skapa alkoholfria mötesplatser. Dessa hyr vi gärna ut både till privatpersoner och till andra organisationer. Vi ordnar självklart egna arrangemang regelbundet. Ett bra och attraktivt föreningsarbete är också förebyggande arbete. Här kan Du se var IOGT-NTO har sina samlingslokaler i länet: http://kalmar.iogt.se/samlingslokaler/

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00