Internationellt arbete

IOGT finns i ett 60-tal länder i världen. Biståndshjälp finns i flera länder i Östafrika, Sydostasien och Östeuropa.

Som biståndsorganisation blev IOGT-NTO mer känt efter tsunamikatastrofen. På Sri Lanka har verksamhet bedrivits i drygt 30 år. Tack vare det etablerade arbetet där har SIDA bidragit med 45 miljoner kronor för återuppbyggnad efter tsunamin, ett arbete som ska pågå i tre år.

Material
Klicka på denna länk och du kommer till IOGT-NTO:s Internationella Institut, som har bra material om du vill veta mer, blir cirkelledare eller rent av föreläsa om IOGT-NTOs internationella arbete.
http://bistand.iogt.se

Världens Barn

Världens Barn

Sedan några år tillbaka är IOGT-NTO en av de organisationer som deltar i Världens-Barn-insamlingen.

Föreningsprogram
De internationellt ansvariga åker gärna ut och berättar om vart pengarna till Världens Barn-insamlingen gått till samt om IOGT-NTO:s biståndsarbete. Kan vara en intressant programkväll på ett föreningsmöte!

Kontaktpersoner
IOGT-NTO-distriktets Internationella kommitté består av
Sigyn Järpén tel 070-5236545, sigyn.jarpen@telia.com
Lars Järpén tel 070-2345863, lars.jarpen@telia.com

Är du intresserad av att hjälpa till i det internationella arbetet, tag kontakt med Lars eller Sigyn. Likaså om Du vill att de ska komma till din förening och berätta mer.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00